Servicios

2022

 

PRIMER PERÍODE

SEGON PERÍODE

TERCER PERÍODE

QUART PERÍODE

DEL 15 DE MARÇ AL 16 DE MAIG

DEL 5 DE MAIG AL 5 DE JULIOL

DEL 5 DE JUNY AL 5 D'AGOST

DEL 5 DE JULIOL AL 5 DE SETEMBRE

IVTM (VEHICULOS)

 

 

50% IBIU URB

GUALS 

50% IBIU URB, IBI RUS, IAE, TAXA CONSORCI VALORACIÓ Z I, TAXA ESCOMBRERIES